Oznamy z 2. 9. 2018

02.09.2018 14:47

 

22. neděle v mezidobí

 

Liturgický kalendář:

                        V pondělí Památka sv. Řehoře Velikého.

                        V sobotu Svátek narození Panny Marie.

  1. Prosím děti, které poslaly pohlednici do soutěže, aby zůstaly po mši svaté v kostele, budou odměněny.
  2. Tento týden je první pátek v měsíci, nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 8:30 v Nedašově, v pátek od 8:30 v Návojné a Ned. Lhotě. Prosím příbuzné nemocných z Nedašova a Návojné, aby v sakristii nahlásili nemocné.
  3. Mše svatá na první pátek bude ráno v 7 hod. a večer v 18:30 hod.
  4. Prosím rodiče prvňáčků, aby přinesli do sakristie přihlášky dětí do náboženství.
  5. Dnes je sbírka na opravu schodů, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
  6. Děkuji za úklid kostela minulý týden 3. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 4. skupina z Návojné.
  7. Ve čtvrtek v 15.00 hod. bude pohřeb zemřelého pana Petra Hořáka z Návojné. Prosme v modlitbě za našeho bratra: Odpočinutí věčné dej mu, ó Pane…   

Ohlášky:

V sobotu 8. září v 11.00 hod. hodlají uzavřít v Nedašově církevní sňatek Martin Macháč z Návojné a Veronika Vaňková z Nedašova. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila k pravoplatnému uzavření manželství, ať ji nahlásí na faře.