Oznamy z 2. 6.

03.06.2019 05:44

 

7. neděle velikonoční

 

Liturgický kalendář:

v pondělí Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků;

ve středu Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka;

v neděli Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

  1. Dnes po dětské mši svaté proběhne vyhodnocení soutěže o Panně Marii.
  2. Tento týden je první pátek v měsíci. Mše svaté budou ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod. Hodinu před mší sv. bude vystavena Nejsvětější Svátost. Nemocné budu navštěvovat ve středu od 9:00 hod. v Návojné, ve čtvrtek od 9:00 hod v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Ned. Lhotě.
  3. V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí DVD a fotky z Prvního svatého přijímání.
  4. Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští týden bude uklízet 1. skupina z Nedašova.
  5. Srdečné Pán Bůh za přispění na pronásledované křesťany ve sbírce z minulého týdne. Příští neděli bude sbírka na diecézní církevní školy.
  6. Zapisování úmyslů mší svatých na 2. pololetí bude probíhat 11. června.