Oznamy z 2. 12.

03.12.2018 05:44

 

1. neděle adventní

 

Z Liturgického kalendáře:

V pondělí Památka sv. Františka Xaverského.

V pátek Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

V sobotu SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU.

  1. Začínáme adventní období, čas očekávaní příchodu Pána Ježíše. Tento čas máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Budou nám v tom pomáhat především rorátní mše svaté, které v naší farnosti budou ve středu ráno v 6.30 hod. a v sobotu ráno v 7.00 hod. V sobotu ráno po rorátní mši svaté jsou všechny děti zvané na snídani na faru.
  2. Pro děti je na advent připravena soutěž. Každou adventní neděli dostanete jednu křížovku na vyluštění a budete sbírat písmenka do velké vánoční tajenky, kterou obdržíte až 4. neděli adventní. Zároveň je nejen pro děti připravena na nástěnce adventní cesta do Betléma. Kdykoli během adventu si můžete brát připravené hvězdičky s úkolem. Po jeho splnění hvězdu přišpendlete tak, aby se postupně tvořila naše cesta s Ježíšem a Marií do Betléma.
  3. Příští neděli odpoledne v 15.00 hod. k dětem přijde svatý Mikuláš. Rodiče jsou také pozváni na přátelské setkání u kostela. Kdo by chtěl přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček. Prosíme hospodyňky, aby přinesly něco dobrého.
  4. Animátoři naší farnosti pro mládež zvou mladé navštěvující 9. ročník základní školy a 1. ročník středních škol na víkendovku na faře, která se bude konat 15. a 16. prosince. Kdo má zájem, může si po mši svaté vyzvednout přihlášku v zákristii. Více informací na plakátku případně na přihlášce. Zájemci, přihlášky přineste příští týden po kterékoli mši svaté do zákristie.
  5. Tento týden je první pátek v měsíci, mše sv. budou ráno v 7.00 hod a večer v 17.15 hod., hodinu před mší sv. bude vystavena Nejsvětější Svátost. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek od 9.00 hod v Nedašově a v pátek od 9.00 hod. v Návojné a Ned. Lhotě.
  6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 4. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.
  7. Srdečné Pán Bůh zaplať biřmovancům za dar na kostel.
  8. V zákristii máme různé druhy kalendářů na příští rok. Také je možné zakoupit vánoční oplatky.