Oznamy z 19. 5.

19.05.2019 20:00

 

5. neděle velikonoční

 

Liturgický kalendář:

v pondělí Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

  1. Zítra v 15: 00 hod. bude pohřební mše svatá za + Jiřího Hořáka, rodáka z Nedašova. Odpočinutí věčné dej mu,ó Pane,…
  2. Děkuji rodičům a rodinám dětí, které minulou neděli přistoupily k Prvnímu svatému přijímání, za přípravu, úklid a nazdobení kostela, dále pak paní katechetce Magdě, schole a muzikantům.
  3. Pán Bůh zaplať za úklid kostela 5. skupině z Nedašova, příští týden bude uklízet 4. skupina z Návojné.
  4. Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na křesťanské sdělovací prostředky. A rodičům dětí, které minulý týden přistoupily k Prvnímu svatému přijímání, za dar na kostel.
  5. Příští neděli bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.