Oznamy z 19. 11.

21.11.2017 16:52

 

Z Liturgického kalendáře:

V úterý Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Ve středu Památka sv. Cecílie, panny a mučednice.

V Pátek Památka sv. Ondřeje Dung-LAca, kněze, a druhů, mučedníků.

V neděli Slavnost Krista Krále.

 

1.     V pondělí po mši svaté bude setkání maminek, babiček, které se modlí za své děti, vnoučata.

2.     Připravujeme sv. Mikuláše, který k dětem do naší farnosti přijde v neděli 10. prosince odpoledne v 15.00 hod. Rodiče jsou také pozváni na přátelské setkání u kostela. Kdo by chtěl přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček.

3.     Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice zve studenty 9.ročníku a jejich rodiče na dny otevřených dveří 1. a 2.prosince, kdy bude možnost dozvědět se všechny potřebné informace o studiu, zkusit si nanečisto přijímačky, prohlédnout si školu a domov mládeže, který je součástí areálu školy. Škola nabízí 2 maturitní obory - předškolní a mimoškolní pedagogika a sociální činnost. V průběhu studia studenti absolvují více než 500 hodin praxí, proto jsou dobře připraveni do zaměstnání. Více na www.cirkevka-bojkovice.cz.

4.     Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na opravu kostela.

5.     Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 2. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.

6.     V zákristii máme různé druhy kalendářů na příští rok. Pod chórem jsou vánočné ozdoby, které vytvořili děti z misijního klubíčka.

7.     V sobotu 25. 11. 2017 v 10.30 hod. v našem kostele chtějí uzavřít sňatek Martin Struhař, Nedašova Lhota č. 153, a Kristýna Nováková,  Nedašov č. 389. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.