Oznamy z 19. 1.

19.01.2020 19:50

 

2. neděle v mezidobí                          

 

Liturgický kalendář:

v úterý Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice;

v pátek Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve;

v sobotu Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

 

1. V pátek po večerní mši svaté v 18:15 hod. zvu na setkání rodiče dětí, které se připravují k Prvnímu svatému přijímání.

2. Příští neděli bude sbírka na topení a elektřinu.

3. Bohu díky všem, kdo se zapojili do úklidu vánoční výzdoby.

4. Farnost Štítná nad Vláří bude pořádat kurz náboženské výuky pro katechety a aktivní rodiče s názvem „Katecheze Dobrého Pastýře.“  Více informací naleznete ZDE nebo ve vývěsní skříňce. Přihlášku na kurz si můžete stáhnout ZDE

5. Děkujeme za úklid třetí skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.

6. Zemřel pan Josef Šenkeřík z Návojné. Poslední rozloučení se uskuteční v úzkém kruhu rodiny. Odpočinutí věčné dej mu Pane a Světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá v pokoji.

7. Zemřel pan Jaroslav Mišák z Nedašova. Pohřeb se bude konat ve středu 22. ledna v 15:00 hod. Odpočinutí věčné dej mu Pane a Světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá v pokoji.