Oznamy z 19.03.2017 - 3. neděle postní

19.03.2017 18:54

V pondělí SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE.
V sobotu SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.

 

1. Dnes odpoledne ve 14.00 hod. jste všichni srdečně zváni na křížovou cestu. Vedou ji otcové, prosím o nahlášení se v zákristii 10min před křížovou cestou.

2. Dnes končíme přijímat přihlášky na biřmování.

3. V pondělí 20. 3., na SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE, bude mše svatá ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15. Doporučený svátek – věřícím se doporučuje účastnit se toho dne mše svaté.

4. Dne 24., 25., a 26. 3. zveme k modlitbě u příležitosti TRIDUA. V pátek bude křížová cesta, v sobotu po mši svaté prosby za odpuštění a v neděli ve 14. hod po pobožnosti křížové cesty poděkujeme za dary a milosti udělené našim rodinám a svátostné požehnání.

5. V sobotu na SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ bude jenom jedna mše svatá, ráno v 7.00 hod.

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 3. skupina z Nedašova.

7. Pán Bůh zaplať všem, kdo přispěli na opravu kostela.