Oznamy z 19.02.2017 - 7. neděle v mezidobí

19.02.2017 11:24

- ve středu svátek Stolce sv. Petra.
- ve čtvrtek památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.


1. Od úterý do čtvrtku jste srdečně zváni na duchovní obnovu s P. Eliasem Vellou do Brumova. Bližší informace naleznete na plakátech.

2. Prosím, aby na dětské mši svaté v neděli (v 9.00), zůstala zákristie pro rodiče a malé děti. Pro starší a nemocné je ranní a hrubá mše svatá.

3. Prosím o odevzdání přihlášek k biřmování.

4. Představení dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání bude v první neděli postní na dětské mši svaté.

5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 1. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.

6. Dne 11. 3. se v naší farnosti uskuteční seminář o manželství. Bližší informace jsou na nástěnce, přihlásit se můžete v zákristii.

7. Připravujeme letos pouť do Medjugorje. Termín je od 18. 6 do 24. 6. 2017 a cena s polopenzí je 5200 Kč. Předběžně se můžete nahlásit v zákristii.

8. Příští týden bude sbírka Haléř svatého Petra. Je to sbírka, z které Svatý otec pomáhá všem chudým po celém světě.

9. Někteří farníci se ptali, kdy můžou přispívat na opravu kostela. Kdykoliv v zákristii, nebo na faře. Bud já (Otec Marek), nebo kostelníci, nebo některý z členů ekonomické rady zapíše dárce a vystaví potvrzení k daním.