Oznamy z 18. 8.

19.08.2019 06:38

 

20. neděle v mezidobí

Z Liturgického kalendáře:

v úterý Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve;

ve středu Památka sv. Pia X., papeže;

ve čtvrtek Památka Panny Marie Královny;

v sobotu Svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

  1. V zákristi jsou připraveny přihlášky do náboženství pro nastávající prvňáčky. Prosíme rodiče, aby je vyplněné odevzdali nejpozději do 28.8. Přihlášku je možné si také stáhnout z internetových stránek naší farnosti.
  2. Ve středu 11. září se bude konat naše tradiční pouť na Svatý Hostýn. Zapisovat se můžete v zákristii.
  3. V úterý bude sloužena mše svatá za + O. Marka Martišku, v první výročí úmrtí a v  v sobotu 24.8 jste také všichni srdečně zváni na vzpomínkovou mši sv. za zemřelého O. Marka Martišku. Mši svatou na Kaňúře bude sloužit O. František Cinciala, začátek v 17:00 hod.
  4. Farní úřad v Červeném Kameni ve spolupráci s Obecním úřadem všechny srdečně zve na každoroční mši sv. u kapličky sv. Augustýna na Zápechové, která se uskuteční 25. 8. 2019 ve 14:00 hod. Protože jde o přátelské setkání Slováků a Moravanů, je při této příležitosti velmi vítaná účast v dobových krojích. Všechny srdečně zve O. Ľudovít Gabriš, farář v Červeném Kameni.
  5. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy a průběhu hodů a dožínek v naší farnosti. Děkujeme obci Nedašov, panu varhaníkovi, kostelníkům, muzikantům, ministrantům, všem, kteří uklízeli a zdobili kostel. Srdečné Pán Bůh zaplať.
  6. Děkujeme nejmenované osobě za dar na kostel ve výši 2000 Kč.
  7. Děkujeme za úklid kostela čtvrté skupině z Návojné. Příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.

Ohlášky: V sobotu 24. 8. 2019 hodlají v našem kostele v 11:00 hod uzavřít církevní sňatek Jiří Seidl z Horní Lidče a Dominika Púčková z Nedašova. Kdo by věděl o závažné překážce, která brání v uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.