Oznamy z 18. 11.

19.11.2018 05:04

 

33. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

Ve středu Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Ve čtvrtek Památka sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky hudby, hudebníků a zpěváků.

V sobotu Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů mučedníků.

V neděli Slavnost Krista Krále

  1. Na dnešní neděli připadá den Bible. Všichni farníci si mohou vzadu pod kůrem a u bočních dveří vzít na malých lístečcích výroky, citáty a povzbuzující slova z Písma. Nechme i tímto způsobem k sobě promlouvat našeho Pána a přemýšlejme nad tím, co nám chce právě skrze tato slova sdělit.
  2. Připravujeme sv. Mikuláše, který k dětem do naší farnosti přijde v neděli 9. prosince odpoledne v 15.00 hod. Kdo by chtěl přispět na balíčky pro děti, může do kasiček.
  3. Po zapisování úmyslů na 1. pololetí příštího roku zůstalo ještě několik volných dnů. Kdo má zájem, může si úmysl zapsat v zákristii.
  4. Mimořádné Pán Bůh zaplať nejmenovanému dárci za sponzorský dar na pořízení a instalování dataprojektoru a výsuvného plátna.
  5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty. Příští týden bude uklízet 2. skupina z Nedašova.
  6. Srdečné Pán Bůh zaplať mužům, kteří se podíleli na nátěru farního porostu, a také těm, kteří poskytli nátěr zdarma.
  7. V zákristii máme různé druhy kalendářů na příští rok. Cena 60 Kč.
  8. Zítra po mši svaté bude modlitební setkání  maminek.
  9. V sekci FOTOGALERIE si můžete prohlédnout fotky z činnosti nedašovské scholky.