Oznamy z 16. 9. 2018

16.09.2018 20:45

24. neděle v mezidobí

 

Liturgický kalendář:

Ve čtvrtek  Památka sv. Ondřeje Kim Teagona, kněze, Pavla Chog Hasanga a druhů, mučedníků.

V pátek  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty                     

  1. V tomto školním roce nebudou děti dostávat samolepky, jako bylo obvyklé, ale dnes dostanou krabičky, do kterých si budou sbírat kartičky. Na každé kartičce je na jedné straně odkaz na nedělní evangelium a na druhé straně nějaká aktivita, kterou si můžete v rodině zkusit splnit.
  2. Děkuji za úklid kostela minulý týden  skupině z Ned. Lhoty. Příští týden bude uklízet 4. skupina z Nedašova. Úklid proběhne po páteční večerní mši svaté.
  3. Otec arcibiskup Vás všechny srdečně zve v sobotu 22. září od 15.00 hod. na Velehrad na pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání.  Odjezd autobusů bude ve 13.00 hod. Zájemci se můžou přihlásit v sákristii.
  4. V neděli 23. 9. od 14.30 hod. jste všichni srdečně zváni ke kostelu na farní guláš, kde společně posedíme a zavzpomínáme na o. Marka. Prosíme hospodyňky, aby přinesly něco dobrého na zub – buchty, chlebíčky, očka….
  5. V pátek  28. 9. v 18:00 hod. bude mše sv., adorace, chvály, svědectví a promluva pro biřmovance, jejich rodiče a kmotry. Téma: Dary Ducha svatého.

Ohlášky:

V sobotu 22. září v 11.00 hod. hodlají uzavřít v Nedašově církevní sňatek  Tomáš Kostka z Ned. Lhoty a Štěpánka Fojtíková z Nedašova. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila k pravoplatnému  uzavření manželství  ať ji nahlásí na faře.