Oznamy z 16. 6.

16.06.2019 21:24

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

Liturgický kalendář:

čtvrtek Slavnost Těla a krve Páně (Boží tělo).

1. V pondělí 17. 6. po mši sv. bude modlitební setkání  maminek. 

2. Ve čtvrtek na Slavnost Těla a krve Páně bude sloužena mše sv. ráno v 7:00 a večer v 18:00. Po večerní mši sv. bude průvod s Nejsvětější Svátostí. Prosíme o vytvoření oltářů. Srdečně zveme děti, které letos přistoupily k prvnímu sv. přijímání, družičky, krojované, muzikanty a všechny, kteří se mohou zúčastnit tohoto procesí naší obcí.

3. Děkujeme za úklid 1. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.

4. Pán Bůh zaplať za dar na vitráže od nejmenované osoby ve výši 5000 Kč.

5. Farní den se v naší farnosti se uskuteční 30. 6. od 15:00. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace na plakátku. Prosíme ochotné farníky, kteří by chtěli pomáhat při organizaci a průběhu farního dne, ať přijdou ve středu 19.6. po mši sv. na faru.

6. Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na církevní školy. Příští týden bude sbírka na elektřinu.

Ohlášky: 

V sobotu 22. června 2019 v 11:00 uzavřou v našem kostele církevní sňatek Adriana Fojtíková z Nedašova a František Fojtík z Nedašova.

V sobotu dne 22. června 2019 uzavřou církevní sňatek v kostele sv. Michaela archanděla ve Vlachovicich -  Ondřej Macháč z Nedašova a Leona roz. Křížová ze Slavičína.

Dne 4. července 2019 uzavřou církevní sňatek v kostele Nanebevzetí P.Marie v Kroměříži Barbora Susedíková z Val. Klobouk a Zdeněk Vaněk z Ned. Lhoty.

Kdo by věděl o závažné překážce v uzavření těchto manželství, ať to oznámí na faře.