Oznamy z 16.07.2017

16.07.2017 07:28

1. Dnes odpoledne začíná dětský farní tábor v Bratřejově na faře. Dětem i vedoucím přejeme krásné zážitky.

2. V pátek večer po mši svaté v 19.30 hod. budou v kostele chvály. Jste všichni srdečně zváni.

3. Pán Bůh zaplať všem, kdo v minulém týdnu přispěli na opravu kostela.

4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Návojné.  Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.

5. V úterý 18. 7. v 15.00 hod. bude v našem kostele pohřeb paní Zdislavy Tomečkové z Nedašovy Lhoty 2. Pamatujme v modlitbách na paní Zdislavu i blízkou rodinu.

6. Příští týden se začne postupně umývat, čistit a připravovat věž na malování. Z  toho důvodu prosím o opatrnost při parkování, průchodu kolem kostela pod lešením.