Oznamy z 15. 9.

16.09.2019 06:21

 

24. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

v pondělí Památka sv. Ludmily, mučednice;

v pátek Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků;

v sobotu Svátek sv. Matouše, apoštola evangelisty.

 

  1. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet první skupina z Nedašova.

Ohlášky:

V sobotu dne 21. 9. v 10:30 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Karel Januška z Újezda a Michaela Šerá z Brumova Bylnice.

V sobotu dne 21. 9. v 12:00 hod. hodlají uzavřít v kostele Narození Panny Marie v Omšenie církevní sňatek Tomáš Kvočka z Omšenie a Marie Bůbelová z Ned. Lhoty.

V sobotu dne 28. 9. 2019 hodlají uzavřít církevní sňatek v kostele Narození Panny Marie v Opatovci Jaroslav Marek z Nedašova a Miriam Merkudová z Opatovce.

 Kdo by věděl o závažné překážce, která brání uzavření těchto manželství, ať to oznámí na faře.