Oznamy z 15. 7.

16.07.2018 06:31

 

15. neděle v mezidobí

  1. Od pátku do neděle bude individuální setkání biřmovanců s knězem. Prověříme vědomosti a doplníme chybějící informace k biřmování.
  2. Děkuji za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 1. skupina z Nedašova.
  3. V úterý 17. 7. se na Velehradě uskuteční pouť matek a dcer s ostatky sv. Markéty Antiochijské. Z naší farnosti pojede autobus v 7.30 hod. ráno z Nedašovy Lhoty od obecního úřadu. Návrat je naplánován na 19.00 hod. Cena poutě je 200 Kč. Přihlásit se můžete u paní Ivany Matúšů.
  4. Tento týden máme tři pohřby:

V pondělí ve 14.30 hod. pana Karla Fojtíka, Nedašov

Ve čtvrtek ve 14.30 hod. pana Rostilava Ptáčka, Návojná

Zemřela také paní Jiřina Holbová z Nedašova. Pohřeb zatím není určen.

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, …