Oznamy z 15. 12.

16.12.2019 07:24

3. neděle adventní

 

  1. Pán Bůh zaplať všem, kdo přispěli na dárky pro děti a jakýmkoliv způsobem se postarali o setkání se sv. Mikulášem.
  2. Rorátní mše sv. jsou ve středu v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod. Ve středu po rorátní mši sv. jsou děti srdečně zvány na faru ke společné snídani.
  3. Svátost smíření bude v našem kostele v pondělí 16. prosince. Dopoledne od 9:00 do 12:00 hod. a odpoledne od 13:30 do 17:00 hod.
  4. Mše svaté v pondělí i úterý budou ráno v 7:00 hod.
  5. V pátek po večerní mši sv. bude zdobení vánočních stromků a sestavování betléma. Prosíme také mládež, aby se k tomuto zdobení připojila.
  6. V zákristii je možné zakoupit vánoční oplatky.  
  7. Děkujeme za úklid kostela páté skupině z Nedašova, příští sobotu bude po ranní mši svaté generální úklid, ke kterému jsou všichni zváni.