Oznamy z 15. 10. 2017

16.10.2017 05:57

 

Z Liturgického kalendáře:

V úterý Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Ve středu Svátek sv. Lukáše, evangelisty.

 

1.     Ve středu v 16. 00 hod se modlíme růženec s dětmi z naší farnosti. Zveme zvlášť všechny třeťáky.

2.     Ve čtvrtek v 16.00 hod. bude na faře misijní klubíčko.

3.     V pátek v 18.00 hod bude setkání všech biřmovanců v kostele.

4.     V pátek bude v 19.00 hod ve Valašských Kloboukách, v pastoračním domě, bude setkání mladých na nový křesťanský projekt. Můžete se těšit na hudbu, společenství, chvály, tance a modlitbu.

5.     Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na opravu kostela.

6.     Příští neděle je věnovaná modlitbě za misie. Otcem arcibiskupem je také vyhlášená sbírka na misie.

7.     Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty.  Příští týden bude uklízet 3. skupina z Nedašova.

8.     Připravuje se duchovní obnova pro biřmovance v Rajnochovicích. Jsou připravené 3 termíny. Prosím, aby si biřmovanci jeden vybrali a na ten se přihlásili. První víkend bude od 3. 11. do 5. 11. a druhý víkend bude 19.1. až 21. 1. 2018, třetí pak od 26. 1 do 28. 1. 2018. Přihlásit se můžete na stránkách  https://mladez.ado.cz/www/event/detail/262?place=ARCHA nebo https://mladez.ado.cz/www/event/detail/226?place=PRISTAV  Centrum pro mládež pokaždé bude informovat a vydá i potvrzení o účasti biřmovanců na obnově. Je to podmínka otce arcibiskupa k přijetí svátosti biřmování.
9.     V sobotu 21. 10. 2017 ve 12.30 hod. v kostele ve Vlachovicích chtějí uzavřít sňatek Marek Macháč,  Nedašov 331, a Nikola Štefániková,  Lipina 41. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.