Oznamy z 15.01.2017 - 2.neděle v mezidobí

15.01.2017 20:29

1. Ve středu po mši svaté bude setkání maminek, které se modlí za své děti.

2. V sobotu 21. 1. se uskuteční 8. Farní ples. Kdo by chtěl přispět do tomboly, může v průběhu tohoto týdne. Zisk s plesu bude na opravu fasády kostela.

3. V sobotu 4. února vypraví Centrum pro rodinu autobusy na Hromniční pouť matek do Šternberka. Maminky, které mají zájem,  ať se hlásí do 20. ledna u  Ivany Matúšů. Cena poutě je 250,- Kč. Odjezd bude ohlášen později.

4. Srdečné Pán Bůh zaplať všem koledníkům na Tříkrálové sbírce i vám všem, kteří jste je přijali. V Nedašově se vysbíralo 50 810,- Kč, v Návojné 16 524,- Kč a v Ned. Lhotě 22 265,- Kč.

5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostel skupině Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 5. skupina z Nedašova.

6. Pán Bůh zaplať všem, kdo přispěli do sbírky na elektřinu minulou neděli.