Oznamy z 13. 8. 2017

14.08.2017 08:13

 

1. Dnes odpoledne v 15.00 hod. jste všichni zváni na fatimskou pobožnost do Brumova.

2.  V úterý máme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svaté budou v úterý ráno v 7.00 hod a večer v 18.30. Hlavní pouť v naší farnosti bude v neděli 20. srpna. Mše svaté v neděli budou ráno v 7.30 hod a v 10.00 hod. Jako kazatel je pozván P. Marcel Timko, farář z Benešova. V neděli budou u nás dožínky. Pobožnost v kostele bude odpoledne v 14.30 a pak jste všichni zváni na obecní zahradu. Na slavnostní mši svatou v 10.00 hod zveme krojované.

3. V neděli máme také pouť na Brezovej ve farnosti Pruské. Jste srdečně všichni zváni.

4. Připravujeme pouť na sv. Hostýn dne 16. srpna. Autobus vyjede ráno v 7.00 z Nedašovy Lhoty od točny a postupně budeme sbírat poutníky přes Nedašov až do Návojné. Cena pouti je 150 Kč. Přihlásit se můžete v zákristii. Máme ještě pár míst, můžete se přihlásit už jenom v průběhu dnešní neděle.

5. V pátek večer po mši svaté budou v naší farnosti chvály. Jste srdečně zváni.

6. Připravujeme víkend pro žáky od 7. do 9. třídy. Bude se konat od 25. do 27. srpna na chatě v Nedašove Lhotě. Žáci si můžou vyzvednout přihlášku v zákristii.

7. V zákristii máme přihlášky do náboženství pro všechny žáky naší školy. Děti, které nastupují do první třídy, přihlášky odevzdají v zákristii a žáci od 2. do 9. třídy ve škole.

8. Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na misie.

9. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty.  Příští týden bude uklízet 5. skupina z Nedašova.

10. Připravujeme změnu nedělných mši svatých. Ranní mše svatá by byla posunuta na 7:15 hod. Prosím o vyjádření.

11. Příští týden bude sbírka na malování kostela.