Oznamy z 12. 8. 2018

12.08.2018 13:39

 

19. neděle v mezidobí

Liturgický kalendář:

                        V úterý Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.

                        Ve středu Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek.

  1. Dnes odpoledne v 15.00 hod budeme mít v kostele požehnání. Dožínkový průvod vyjde od sochy sv. Antoníčka ve 14.30 hod.
  2. Děkuji všem, kteří se zapojili do příprav na naši pouť. Pracovníkům obce Nedašov za přípravu okolí kostela, varhaníkovi, sboru, ministrantům a kostelníkům, všem, kteří uklízeli kostel a zdobili. Všem srdečné Bůh zaplať.
  3. V pondělí 13. 8. bude mše svatá ráno v 7.00 hod, odpoledne v 16.00 hod. zveme na fatimskou pobožnost do Brumova.
  4. Ve středu na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie budou mše svaté ráno v 7.00 hod a večer v 18.30 hod.
  5. V pátek pojedeme na pouť na svatý Hostýn. Autobus vyjíždí ráno v 8.00 hod. z Nedašovy Lhoty od točny, pojede také do Nedašova na točnu a dále pak do Návojné. Přihlásit se ještě můžete v zákristii. Cena poutě je 120 Kč, platí se v autobusu.
  6. Děkuji za úklid kostela minulý týden 2. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 3. skupina z Návojné.
  7. V zákristii jsou přihlášky na náboženství pro prvňáčky.
  8. Zatím projevilo zájem o svátost biřmování a řádně také ukončilo přípravu 102 mladých lidí. Povinné setkání pro všechny biřmovance bude v pátek 31. srpna večer 19.30 hod. Účast povinná.
  9. V pátek ve 14.30 hod. máme pohřeb paní Anděly Novákové z Nedašova č.p. 201. Odpočinutí věčné dej jí, Pane, …
  10. Ohlášky:

V sobotu 18. 8. v 11.00 hod. chtějí v našem kostele v Nedašově uzavřít církevní sňatek Michal Fojtík z Nedašova a Jitka Hořáková z Brumova Bylnice. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, ať ji nahlásí na faře.