Oznamy z 12.02.2017 - 6. neděle v mezidobí

12.02.2017 16:37

1. V pondělí 13. 2. bude mše svatá ráno v 7.00 hod, odpoledne v 15.00 hod. bude pohřeb p. Františka Fojtíka z Nedašovy Lhoty.

2. V pondělí v 16.00 hod. bude fatimská pobožnost v Brumově.

3. Tento týden v úterý máme sv. Valentýna. Zároveň začíná Národní týden manželství. Srdečně zveme manžele a snoubence na společně strávený večer u filmu s malým pohoštěním, který se bude konat v sobotu 18. 2. v 19.00 hod na hasičské zbrojnici v Nedašově. Přihlásit se můžete v zákristii nebo na tel. č. 731 713 238, 737 007 754.

4. Prosím o odevzdání přihlášek k biřmování do příští neděle.

5. Srdečné Pán Bůh všem, kdo se zapojili do sbírky minulou neděli.

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostel 1. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 1. skupina z Návojné.