Oznamy z 11. 8.

11.08.2019 09:33

 

19. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

ve středu Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka;

ve čtvrtek Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek.

  1. Dnes prožíváme svátek naší farní rodiny, která je zasvěcena Panně Marii Nanebevzaté, a proto mše svatá v10:00 hod. je spojena s požehnáním a posvěcením dožínkového věnce.
  2. Odpoledne se konají Tradiční dožínky. V 15:00 hod. vyjde krojovaný průvod od sochy sv. Antonína na obecní zahradu a v 16:00 hod. bude zahájení hlavního programu cimbálovou muzikou DOKOPY JAN s tanečním souborem DOKOPY JÁNEK z Vlachovic. V 17:00 hod. bude taneční zábava, při které bude hrát dechová hudba Brumovjanka. V případě nepříznivého počasí se oslavy na obecní zahradě nekonají.
  3. V zákristi jsou připraveny přihlášky do Náboženství pro nastávající prvňáčky. Prosíme rodiče, aby je vyplněné odevzdali nejpozději do 28.8. Přihlášku je možné si také stáhnout z internetových stránek naší farnosti.
  4.  V úterý bude mše svatá ráno v 7:00 hod., odpoledne vás srdečně zveme na Fatimskou pobožnost do Brumova.
  5. Ve čtvrtek je liturgická Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše svaté budou ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod.
  6. Děkujeme za úklid kostel čtvrté skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet čtvrtá skupina z Návojné.
  7. Zemřela paní Anna Novosádová z Návojné. Pohřeb se bude konat v pondělí 12. srpna v 15:00 hodin. Odpočinutí věčné dej jí Pane, …

Ohlášky: V sobotu 31.8. 2019 v 11:00 hod. v kostele sv. Josefa ve Štítné nad Vláří, hodlají uzavřít svátost manželství Vlasta Bařinková z Popova a Martin Vaněk z Nedašovy Lhoty. Kdo by věděl o závažné překážce, která brání v  uzavření manželství, ať to oznámí na faře.