Oznamy z 11.6.2017 - slavnost Nejsvětější Trojice

12.06.2017 20:12

1. Dnes máme pouť v Návojné. Mše svatá ze Slavnosti Nejsvětější Trojice bude v 10.00 Hod.

2. V pondělí po mši svaté bude setkání maminek, které se modlí za svoje děti.


3. V úterý bude mše svatá ráno v 7.00 hod, odpoledne zveme na fatimskou pobožnost do Brumova.

 

4. Ve čtvrtek na slavnost Božího Těla mše svaté budou ráno v 7.00 hod, a večer v 18.00 hod. Po večerní mši svaté bude průvod ke 4 oltářům. Srdečně zveme na slavnostní mši svatou dechovku, farníky v krojích, družičky, prvopřímájíci děti.

 

5. V pátek v 15.00 hod budeme na faře zapisovat úmysly mši svatých na druhé pololetí.

 

6. Pán Bůh zaplať všem, kdo minulý týden přispěli na opravu kostela.

 

7. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty.  Příští týden bude uklízet 2. skupina z Nedašova.

 

8. Připravujeme tábor pro děti v Bratřejově na faře. Termín od 16 do 21. 7. 2017 pro děti od 3 třídy do 5 třídy. Cena 1400 Kč.

 

9. V sobotu 17. 6. 2017 v 11.00 hod. v našem kostele chtějí uzavřít sňatek Pavel Zimek, Nedašov 231, a Tereza Krpenská, Vlachovice 53. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.

 

10. Oznam pro poutníky do Medjugorie, můžete v zákristii si zapsat pokoje, kdo s kým chcete být spolu. Odjezd bude příští neděli v 18.00 hod.