Oznamy z 11. 2. 2018

11.02.2018 10:24

 

Z Liturgického kalendáře:

Ve středu Popeleční středa

 1. V pondělí na mši svaté budeme udělovat pomazání nemocných. Po mši svaté bude setkání maminek a babiček, které se modlí za své děti. Po mši bude na faře setkání pastorační rady.
 1. V úterý bude mše svatá ráno v 7.00 hod. Odpoledne v 16.00 hod. vás zveme na Fatimskou pobožnost do Brumova.
 1. Ve středu máme Popeleční středu. Mše svaté budou ráno v 7.00 hod. a večer 17.15. Na mších svatých se bude světit popel a udělovat popelec. Ve středu máme přísný půst a začíná také postní doba.
 1. Od pátku začínají křížové cesty, které budou v pátek přede mší svatou a v neděli odpoledne ve 14.00 hod. Prosím jednotlivé skupinky, aby se nahlásily na vedení křížové cesty.
 1. V pátek po mši bude setkání všech biřmovanců.
 1. V sobotu v naší farnosti proběhne akce PUTOVNÍ  KŘÍŽ. Zamyšlení se nad smyslem kříže v mém životě a krátké bdění u kříže bude v sobotu večer v 18.00 hod v kostele.
 1. V sobotu jsou manželé a snoubenci srdečně zváni v rámci Národního týdne manželství na romantický večer s promítáním filmu do Hasičské zbrojnice v Nedašově Lhotě. Večer začíná v 19.00 hod. Bližší informace na plakátu.
 1. Připravuje se také manželská duchovní obnova, která se v našem kostele uskuteční v sobotu  24. 2. Téma zní: denní boje v manželství. Informace na plakátech a na internetu.
 1. Připravuje se duchovní obnova pro maminky v termínu od 12.3. do 15.3., která se bude konat v Orlovně v Brumově ve spolupráci s Malenkou. Téma jak žít vztahy a starosti podle Boží vůle. Bližší informace na plakátech a na internetu.
 1. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 2. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.
 1. V pátek ve 14.30 hod. bude pohřeb p. Petra Macháče z Nedašovy Lhoty.
 1. V sobotu ve 13.00 hod. bude pohřeb pí Anastázie Fojtíkové z Nedašovy Lhoty.

                    Odpočinutí věčné dej jim, Pane,…

 1.  Pod chórem jsou postní kasičky, do kterých můžeme během půstu odkládat peníze, které ušetříme a chceme se s nimi rozdělit s potřebnými.