Oznamy z 11.12.2016 - 3. adventní neděle

11.12.2016 12:44

 

Z liturgického kalendáře :


- V úterý památka sv. Lucie, panny a mučednice
- Ve čtvrtek památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve


1. V pondělí od 15.00 hod. se budou na faře zapisovat úmysly mši svatých na první pololetí roku 2017.

2. V pondělí od 16.00 hod. bude na faře misijní klubíčko.

3. V úterý, čtvrtek a sobotu budou rorátní mše svaté. V úterý bude rorátní mše svatá ráno v 6.30 hod. a děti, které na ní přijdou, budou mít snídani na faře.

4. Ve středu 14.12. bude po mši setkání maminek, které se modlí za své děti.

5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 3. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 2. skupina z Návojné.

6. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se zapojili do sbírky na farnost minulou neděli.

7. Společná zpověď v naší farnosti bude v pondělí 19.12. od 9.00 hod. do 12.00 hod. a odpoledne od 13.30 hod. do 17.00 hod.

8. Generální úklid před vánočními svátky a stavění jesliček bude v naší farnosti za týden v úterý 20. 12. v 15.00 hod.

9. V neděli 18.12. po mších svatých se budou prodávat lístky na 8. farní ples.