Oznamy z 11. 11.

11.11.2018 22:05

 

32. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

V pondělí Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

V úterý Památka sv. Anežky České, panny.

V sobotu Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

 1. V pondělí ve 14:00 hod. bude mše svatá v DSS v Návojné.
 2. V úterý bude mše svatá v 7:00 hod. Odpoledne v 16:00 hod. jste zváni na fatimskou pobožnost do Brumova. Kazatelem bude o. Miroslav Šídlo, vícerektor kněžského semináře v Nitře. Mši svatou budou zpěvem doprovázet bohoslovci.
 3. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli do sbírky na charitu. Příští týden bude sbírka na elektřinu.
 4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 3. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.
 5. V zákristii máme různé druhy kalendářů na příští rok. Cena je 60 Kč.
 6. Oznam pro biřmovance:
  Celkové vyúčtování z biřmování je k nahlédnutí v sakristii. Zůstal ještě přebytek peněz, činí to zhruba 200 Kč na jednoho biřmovance. Prosíme ty, kteří mají zájem o navrácení peněz, aby se dostavili po kterékoli nedělní mši svaté do sakristie, a to do konce listopadu. Peníze, které nebudou vráceny, budou požity na potřeby farnosti.
 7. Společenství vdov a vdovců srdečně zve na adventní duchovní obnovu na Svatém Hostýně, která se koná v době od 19. do 22. listopadu. Informační plakát je zveřejněn na nástěnce.
 8. Ve středu 14. listopadu od 15:00 hod. proběhne na faře zapisování úmyslů mší svatých na 1. pololetí roku 2019.
 9. Farnost Štítná organizuje pouť do Svaté země. Uskuteční se od 24. února do 3. března 2019. Celková cena je 17.058,- Kč + 80 Eur (obslužné –platí se až na místě v Izraeli)
  Přihlašovat se můžete osobně na faře, nebo v sakristii ve Štítné, telefonicky (603487506) anebo e-mailem (fara.stitna@seznam.cz) do 18. listopadu 2018. Při  přihlášení je nutno složit zálohu 8.000,- Kč. Bližší informace jsou na plakátku.
 10.  První svaté přijímání v naší farnosti bude v neděli 12. května 2019.
 11. V pondělí 12. listopadu v 15:00 hod. bude pohřeb zemřelé paní Jarmily Šenkeříkové z Návojné. Odpočinutí věčné dej jí, Pane, …