Oznamy z 10. 3.

10.03.2019 10:38

 

1. neděle postní

  1. Dnes odpoledne vás zveme na křížovou cestu ve 15:00 hod. Příští neděli křížovou cestu vede dětská schola.
  2. Děkujeme manželům Šerým a Fojtíkovým a všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do příprav včerejší duchovní obnovy a přispěli tak k jejímu zdárnému průběhu.
  3. Každý z nás potřebuje především v době půstu povzbudit a ukázat správný směr. Proto budou opět u bočních dveří a pod kůrem k dispozici citáty z Písma. Můžete si je vzít a nechat i tímto způsobem promlouvat Boha ve vašem životě zvlášť v tomto 40-tidenním období.
  4. Nejen pro děti je na postní dobu připravena aktivita založená na modlitbě, almužně a postu. Na nástěnce si můžete z kterékoli části vzít úkol a po jeho splnění odejmout z Ježíšova kříže symbolickou bolest v podobě hřebíčku, který odložíte do připravené nádoby.
  5. Pro rodiny je pak připravena postní aktivita zaměřená na objevování kříže jakožto symbolu Boží lásky. K šesti vybraným křížům v naší farnosti si udělejte třeba rodinnou vycházku, pořiďte si u něj foto, které pak můžete odeslat na mail  Závršského farníčku  (zavrsacek@seznam.cz), ale hlavně sbírejte podtržené indicie na textech umístěných na kříži. Z nich na konci postní doby vytvoříte tajenku a jednu z myšlenek významu kříže z Písma svatého. Více informací a seznam křížů naleznete ve farníčku nebo na webových stránkách farnosti.
  6. Charita Valašské Klobouky se na nás na začátku postní doby opět obrací s prosbou o zapojení se do Postní almužny. U bočních dveří a pod kůrem si můžete vzít kasičku Postní almužny. Do ní pak můžete vkládat ušetřený obnos za odříkání si během postní doby. Tímto přispějete lidem, kteří nemají ani na základní životní potřeby.
  7. Zítra po mši svaté bude setkání maminek, které se modlí za své děti.
  8. Ve středu 13. 3. bude mše svatá ráno v 7:00 hod. Odpoledne v 16:00 hod. jste zváni na fatickou pobožnost do Brumova.
  9. V pátek půl hodiny přede mší svatou jste zváni na křížovou cestu.