Oznamy z 10. 11.

11.11.2019 06:42

 

32. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

v pondělí Památka sv. Martina z Tourského, biskupa;

v úterý Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka;

ve středu Památka sv. Anežky České, panny.

 

  1. Ve středu bude sloužena mše sv. ráno v 7:00 hod., odpoledne jste srdečně zváni na fatimskou pobožnost do Brumova.
  2. V úterý 19. listopadu od 15:00 hod. proběhne na faře zapisování úmyslů na první pololetí roku 2020.
  3. Adorační den v naší farnosti bude 28. listopadu.
  4. Děkujeme všem, které zaujaly výrobky dětí z hodin Náboženství a přispěli tak na Papežská misijní díla.
  5. Pro ovdovělé je připravena adventní duchovní obnova na Velehradě. Více informací ZDE.
  6. Příští neděli bude sbírka na Charitu.
  7. Děkujeme za úklid kostela čtvrté skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.

 

Ohlášky: V sobotu 23. listopadu v 10:30 hod. hodlají uzavřít v v našem kostele svátost manželství Josef Macháč z Ned. Lhoty a Vendula Pagáčová z Ned. Lhoty. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.