Oznamy z 10.09.2017

11.09.2017 20:20

1. V úterý při památce Jména Panny Marie bude na mši svaté požehnaná socha Fatimské Panny Marie, zasvětíme farnost Srdci Panny Marie, a kdo budete chtít, můžete si sochu vzít do svého domova.

2. Ve středu bude mše svatá ráno v 7.00 hod, odpoledne Vás zveme na fatimskou pobožnost do Brumova.

3. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Nedašova.   Příští týden bude uklízet 3. skupina z Návojné.

4. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kdo v minulém týdnu přispěli na malování v kostele-.

5. Náš valašskoklobucký děkanát připravuje pouť za obnovu rodin a duchovní povolání dne 16. 9. Odpoledne na Velehrad. Naše farnost má vyznačeno růženec přede mší v 15.00 hod. Prosím o nahlášení, kdo se zúčastní poutě a mohl by se zapojit do růžence. Odjezd bude z naší farnosti v 13.00 hod.

6. Příští týden bude sbírka na elektřinu.

7. Začínají setkání biřmovanců, kontaktujte se s vedoucími skupinek. Skupinka o. Marka bude mít setkání v pátek 22. 9. po mši svaté.