Oznamy z 1. 9.

31.08.2019 19:21

 

22. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

v úterý Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

 

  1. Začíná nový školní rok, příští neděli požehnáme na dětské mši svaté školní tašky a pomůcky prvňáčkům.
  2. Tento týden je první pátek. Mše svaté budou ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod. Nemocné budu navštěvovat: ve středu Návojnou, ve čtvrtek Nedašov a v pátek Ned. Lhotu. Hodinu před mší svatou bude vystavena Nejsvětější Svátost.
  3. Pouť na Svatý Hostýn se uskuteční 11. září. Odjezd bude v 7:00 hod.od točny v Ned. Lhotě. Cena pouti je 170 Kč, zapisovat se můžete v zákristii.
  4. Na lavicích je připravena modlitba sv. Jana XXIII. ke sv. Josefovi. Prosíme, abyste ji zahrnuli do pravidelné modlitby před mší svatou.
  5. Děkujeme za úklid kostela páté skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet první skupina z Návojné.
  6. Děkujeme za dar na kostel ve výši 5000 Kč od rodiny z Ned. Lhoty a za 2000 Kč od nejmenované osoby.

Ohlášky: 

Dne 7. 9. v 11:00 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Michal Holba z Ned. Lhoty a Marie Svobodová z Návojné. 

Dne 14. 9. v 10:30 hod. hodlají v našem kostele uzavřít církevní sňatek Pavel Šerý z Nedašova a Petra Šerá z Brumova Bylnice. Kdo by věděl o závažné překážce, která brání uzavření těchto manželství, ať to oznámí na faře.