Oznamy z 1. 12.

02.12.2019 06:31

 

1. neděle adventní

Z Liturgického kalendáře:
v úterý Památka sv. Františka Xaverského, kněze;
v sobotu Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

 

1. Během adventní doby budou rorátní mše sv. ve středu v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod. Ve středu po rorátní mši sv. jsou děti srdečně zvány na faru ke společné snídani.

2. Tento týden je první pátek v měsíci. Mše svaté budou ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod. Hodinu před mší sv. bude možnost tiché adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. Nemocné budu navštěvovat: ve středu Návojnou, ve čtvrtek Nedašov a v pátek Ned. Lhotu.

3. Milé děti, příští neděli odpoledne v 15:00 hod. přijde do naší farnosti sv. Mikuláš, vezměte i své rodiče, pro které je u kostela připraveno malé pohoštění.

4. Adventní aktivita pro děti
Od 1. 12. se děti mohou zapojit do naší adventní soutěže. U sochy Panny Marie je na nástěnce velký adventní věnec. Nepřipadá Vám trošku smutný? Společně si ho můžeme vyzdobit a to pomocí zelených lístečků cesmíny nachystaných v košíku. Na každém lístku je nějaký úkol, který budete muset splnit do následující neděle. Po splnění úkolu se na jeho zadní stranu podepíšete a lísteček přišpendlíte na věnec. Prosíme rodiče o případnou pomoc při plnění úkolů, ale i připínání cesmíny. Po skončení Adventu bude každé dítě zapojené do soutěže odměněno. Zveme všechny děti, aby se do soutěže zapojily a tak se co nejlépe připravily na příchod našeho Spasitele.

5. Adventní aktivita pro dospělé
Milí farníci, adventní doba je také spojena s prožíváním svátku Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu a Panny Marie Guadalupské. Svatý Otec Jan Pavel II. nazval Pannu Marii z Guadalupe: „Hvězdou prvé a nové evangelizace.“ A co o ní můžeme ve svém srdci povědět my? Zkusme se zapojit do adventní aktivity pro dospělé a symbolicky ve formě plátku květu růže, vložit do košíku pro Pannu Marii všechno to, co nás trápí. Slovo Guadalupe lze přeložit slovy: „Rozšlápla jsem hada.“ Takto je Panna Maria také vzpomínána v Písmu svatém, v knize Zjevení. Bližší informace, i plátky růží naleznete na nástěnce u zpovědnice.

6. Děkujeme za úklid kostela první skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.

7. Zemřel pan František Tomeček z Nedašova. Pohřeb bude ve středu 4. 12. v 15 hodin. Odpočinutí věčné, dej mu Pane, …