Oznamy z 09.04.2017 - Květná neděle

09.04.2017 10:48

1. Dnes odpoledne ve 14.00 hod. jste všichni srdečně zváni na křížovou cestu.

2. Velikonoční zpověď v naší farnosti bude zítra v pondělí 10. 4. od 9.00 - 12.00 hod. a odpoledne od 13:30-17.00 hod. Kdo by chtěl přijmout svaté přijímaní v den zpovědi, bude se podávat v 10.30 hod a v 11.45 hod, a také odpoledne v 15.00 hod a v 16.30 hod.

3. V pondělí a v úterý budou mše svaté ráno v 7.00 hod.

4. V úterý v 16.00 hod. bude v našem kostele generální úklid.

5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Nedašové Lhoty. Příští týden bude uklízet 4. skupina z Nedašova.

6. Pán Bůh zaplať všem, kdo v minulém týdnu přispěli na opravu kostela. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel od ročníku 1956.

7. Obřady Velikonočního Tridua se začnou na Zelený Čtvrtek v 18.00, na VELKÝ PÁTEK v 18.00, na BÍLOU SOBOTU v 19.00 hod. U hrobu Pana Ježíše bude sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě a příští neděli bude sbírka na kněžský seminář v Olomouci.