Oznamy z 08.01.2017 - Svátek křtu Páně

08.01.2017 21:32

 

1. V pondělí ve 14.00 hod. bude mše svatá v DSS v Návojné. Po večerní mši svaté se budou odzdobovat stromečky v kostele.

2. Srdečné Pán Bůh zaplať všem koledníkům na tříkrálové sbírce i vám všem, kteří jste je přijali.

3. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 3. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.

4. Kdo máte zájem o pouť do Filipova s P. Červenkou, ve čtvrtek 12. ledna, prosím o nahlášení u paní Matúšů. Cena poutě je 700 Kč.

5. V pátek bude mše svatá ráno v 7.00 hod.