Oznamy z 07.05.2017 - 4. neděle Velikonoční

07.05.2017 11:24

1. Květen je měsíc Matky Boží, po každé mši máme mariánskou pobožnost, zvlášť srdečně zveme děti s básničkami.

2. V úterý 9. května bude mše svatá v DSS v Návojné ve 14.00 hod.

3. Příští neděli, 14. května, bude v naší farnosti 1. svaté přijímání. Změny ohledně mší svatých 14. května: první mše svatá bude ráno v 7.30 hod., druhá mše pro prvokomunikanty a jejich rodiny v 9.00 hod. a hrubá mše svatá bude v 11.00 hod. Zpověď pro prvokomunikanty a jejich rodiny bude v sobotu 13. 5. od 9.00 hod.

4. Nácvik na mši svatou pro prvokomunikanty bude ve středu v 15.30 hod a druhý nácvik i s ministranty v pátek v 15.30 hod.

5. Pán Bůh zaplať všem, kdo minulý týden přispěli na opravu kostela.

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 5. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 1. skupina z Návojné. Rodiče dětí, které přistupují k 1. svatému přijímání nazdobí kostel odpoledne a také douklízejí.

7. Prosím o zaplacení poutě do Medjugorie. Cena je 5200 Kč s polopenzí a 170 Kč pojištění na celý výjezd. Máme 5 volných míst.

8. Připomínáme pouť do Fatimy. Možnost přihlášení do 9.5 2017.

9. V sobotu 13. 5. 2017 v 11.00 hod. v kostele sv. Václava v Brumově chtějí uzavřít sňatek Jan Káňa z Návojné č.p. 21, a Aneta Kolínková ze Sidonie č.p. 138. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.

10. Zveme mládež z naší farnosti na pouť ke hrobu našeho Zakladatele otce Papczynskiego do Gory Kalwarii. Pouť se uskuteční od 19.5 do 21.5. a je při ní setkání mládeže z celé naší polské provincie. Cena výjezdu je 500 Kč. Nahlásit se můžete v zákristii.