Oznamy z 06.08.2017

06.08.2017 19:23

1. V pondělí bude mše svatá ve 14.00 hod. v DSS v Návojné a 30min přede mší se bude zpovídat.

2.  Pán Bůh zaplať všem, kdo v minulém týdnu přispěl na opravu kostela.

3. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Návojné.  Příští týden bude uklízet skupina z Nedašove Lhotě.

4. Na naší internetové stránce a také na nástěnce jsou zápisy z ekonomické a také pastorační rady můžete se s nimi seznámit.

5. Připravujeme pouť na sv. Hostýn dne 16. srpna. Autobus vyjede ráno v 7.00 z Nedašovy Lhoty od točny a postupně budeme sbírat poutníky přes Nedašov až do Návojné. Cena pouti je 150 Kč. Přihlásit se můžete v zákristii.

6. Připravujeme víkend pro žáky od 7 do 9třídy. Bude se on konat od 25 do 27 srpna na chatě v Nedašove Lhotě. Žáci si můžou vyzvednout přihlášku v zákristii.