Oznamy z 05.03.2017 - 1. neděle postní

05.03.2017 18:24

1. Dnes odpoledne jste všichni srdečně zváni na křížovou cestu.

2. V pondělí ve 14.00 hod. bude mše svatá v DSS v Návojné. 30 minut přede mší se bude zpovídat.

3. Příští sobotu se v naší farnosti uskuteční seminář o manželství. Bližší informace jsou na nástěnce nebo na našich stránkách. Kdo má zájem se zapojit do přípravy pohoštění, ať se po mši svaté nahlásí v zákristii.

4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostel 2. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 2. skupina z Návojné.

5. Pán Bůh zaplať všem, kdo se minulou neděli zapojili do sbírky Haléř svatého Petra a také všem, kdo přispěli na opravu kostela.

6. Připravujeme letos pouť do Medjugorje. Termín je od 18. 6. do 24. 6. 2017 a cena s polopenzí je 5200 Kč. Předběžně se můžete nahlásit v zákristii, připomínáme, že poutníci potřebují pasy.

7. Od dnešní neděle máme dvě soutěže pro děti. První jsou nové tajenky ve farníčku, losování vítězů bude o Velikonocích. Děti jsou také srdečně zvané na postní cestu, která nás čeká. Pro cestovatele po mši čekají pasy, do kterých budeme sbírat razítka na nedělních křížových cestách.