Oznamy z 04.06.2017 - slavnost Seslání Ducha Svatého

05.06.2017 19:54

1. Dnes odpoledne v 14.00 hod. máme opékačku s dětmy, které letos přistoupily k prvnímu svatému přijímání a jejich rodiči.

2. V pondělí odpoledne v 14.00 hod bude mše svatá v DSS v Návojné, 30 min přede mší se bude zpovídat.

 

3. V neděli máme Slavnost Nejsvětější Trojice a zároveň pouť v Návojné. Mše svaté v naší farnosti budou příští neděli ráno 7.30 hod. v kostele a v 10.00 hod u kapličky v Návojné.

 

4. Pán Bůh zaplať všem, kdo v minulém týdnu přispěli na opravu kostela.

 

5. Za týden bude sbírka na církevní školy v diecézi.

 

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.

 

7. Prosím o zaplacení poutě do Medjugorie. Cena 5200 Kč s polopenzí a 170 Kč pojištění na celý výjezd. Máme několik volných míst.

 

8. V sobotu 10. 6. 2017 v 10.30 hod. v našem kostele chtějí uzavřít sňatek Lukáš Kolínek, Nedašov 67, a Eliška Šerá, Nedašov 82. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.