Oznamy z 01.10.2017

02.10.2017 19:49

1. OZ Nedašov vás srdečně zve dnes odpoledne na divadelní představení Pohádky z košíku. Začátek je v 15.00 hod v Kulturnim domě. Vstupné je dobrovolné.
2. Od pondělí se mění čas večerních mší svatých na 17.15 hod.

3. V pondělí bude v 16.00 hod na faře Misijní Klubíčko.

4. Tento týden máme první pátek v měsíci, mše svaté budou v pátek ráno v 7.00 hod a večer v 17.15. Zpovídat nemocné bude jenom o. Edward v Nedašově Lhotě ve čtvrtek.

5. Říjen je měsíc svatého růžence. Zveme děti z naší farnosti ve středu v 16.00 hod. na svatý růženec do kostelíka. Budeme se modlit za mládež, která se připravuje na sv. biřmování, a děti, které se připravují na 1. svaté přijímání.

6. Pod chórem jsou misijní kalendáře, uhradit je můžete vkladem do pokladničky.

7. Pán Bůh zaplať všem, kdo přispěli minulý týden na opravu kostela.

8. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 2. skupině z Nedašova.   Příští týden bude uklízet 4. skupina z Návojné.

9. Připravuje se duchovní obnova pro biřmovance v Rajnochovicích. Jsou připravené 3 termíny, prosím, aby si biřmovanci jeden vybrali a na ten se přihlásili. První víkend bude od 3. 11. do 5. 11. a druhý víkend bude 19.1 až 21. 1.  2018.  přihlásit se můžete na našich stránkách v sekci Biřmování 2018. Centrum pro mládež pokaždé bude informovat a vydá i potvrzení o účasti biřmovanců na obnově. Je to podmínka otce arcibiskupa k přijetí svátosti biřmování.

10. Na 15. října připravujeme 3 Svatohubertskou mši svatou, a to v 10.30. Poděkujeme za naši přírodu. Po mši svaté jste všichni zváni na společenské posezení do kulturního domu a na zvěřinové dobroty.