Oznamy z 01.01.2016 - Slavnost Bohorodičky

01.01.2017 11:31

 

- v pondělí Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
- v pátek Slavnost Zjevení Páně
               

1. Srdečné Pán Bůh zaplať všem za pomoc při prožívání vánočních svátků.

2. Tento týden máme první pátek v měsíci a zároveň Slavnost Zjevení Páně. Mše svaté budou v pátek ráno v 7.00 hod. a večer 17.15 hod. Zpovídání nemocných bude ve čtvrtek dopoledne v Návojné a Nedašove Lhotě a v pátek v Nedašově.

3. Příští sobotu máme Třikrálovou obchůzku. Požehnání koledníků bude v sobotu ráno po mši svaté. Pokud má někdo zájem zúčastnit se jako koledník či vedoucí skupinky, ať se prosím přihlásí u paní Magdaleny Naňákové.

4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 4. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 3. skupina z Návojné. Úklid bude až po požehnání koledníkům. 

5. Srdečné Pán Bůh zaplať členům živého růžence z Nedašovy Lhoty za dar na kostel ve výši 3000 Kč, a také členům živého růžence z Nedašova za dar 1000 Kč na kostel a 1500 Kč na květinovou výzdobu.

6. Příští týden bude sbírka na elektřinu a topení v kostele.