Oznamy - Svátek Křtu Páně

08.01.2023 10:48

 

Římskokatolická

 farnost Nedašov

FARNÍ OZNAMY

08. 01. 2023

 

Svátek Křtu Páně

 

  • Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. Vánoční výzdoba stromky a betlém budou ponechány až do Svátku Uvedení Páně do chrámu 2. února 2023.
  • V pátek 13. ledna bude sloužena mše sv. ráno v 7:00 hod. Odpoledne v 16:00 hod. jste srdečně zváni na Fatimskou pobožnost do Brumova.
  • Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním i všem, kdo tam přebývají. Je to vhodná příležitost ke společné modlitbě, ale také k setkání a hlubšímu vzájemnému poznání. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může se individuálně domluvit s otcem Krystianem.
  • Pán Bůh zaplať Pánu Bohu známé osobě za dar na kostel.
     
  • Děkujeme za úklid kostela 5. skupině z Nedašova, příští týden bude uklízet 7. skupina z Nedašove Lhoty.
  • Charita Valašské Klobouky děkuje všem dětem a vedoucím, kteří se podíleli na letošní tříkrálové sbírce.
  • Chtěli bychom vás pozvat na druhé setkání ročního programu s názvem K SOBĚ. Tento program pořádá Centrum pro rodinu ve spolupráci s farnostmi našeho děkanátu a navazuje na loňské Amoris Laetitia. Druhé setkání proběhne v neděli 15. ledna ve Val. Kloboukách – tématem je INTIMITA V MANŽELSTVÍ, kterým nás provedou manželé Stavinohovi z Olomouce. Začínáme ve 14:30 na pastoračním domě, kde je zajištěno také občerstvení, v druhé části bude adorace v kostele (s kapelou Sinaj). Přijďte prožít pěkné odpoledne, setkat se, načerpat. Informace ZDE nebo stránkách CPR.
  • Odjezd autobusu na pouť do Filipova je ve čtvrtek 12. 1. 2023 v 16:45 hod. z traktorky v Brumově. Na traktorku se dopraví každý sám.