Oznamy - Svátek Křtu Páně

09.01.2022 15:35

 

                                                               9. 1. 2022

Svátek Křtu Páně

Z liturgického kalendáře:

Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční.

 

  1. V pondělí po večerní mši sv. bude úklid vánoční výzdoby, jesličky budou ponechány až do Svátku Uvedení Páně do chrámu 2. února.
  2. Ve čtvrtek 13. ledna bude sloužena mše sv. ráno v 7:00 hod. Odpoledne v 16.00 hod. jste srdečně zváni na Fatimskou pobožnost do Brumova.
  3. Letošní pouť na Sv. Hostýn se uskuteční 10. června. Každý poutník si musí sám na své jméno, nejpozději do 30. dubna, telefonicky nebo e-mailem objednat nocleh a uvede, že je poutník z Nedašova, aby se obsadily rezervované pokoje pro pěší poutníky z Nedašova. Bližší informace naleznete ve vývěsní skříňce.
  4. Zveme všechny mladé z naší farnosti na společné setkání, které proběhne tento pátek 14. 1. po mši svaté v klubovně.
  5. V sobotu 15. 1 v 18:00 hodin proběhne v kostele sv. Michaela ve Vlachovicích děkanátní modlitební setkání mládeže.
  6. Charita Valašské Klobouky děkuje všem dětem a vedoucím, kteří se podíleli na letošní tříkrálové sbírce.
  7. Pán Bůh zaplať Pánu Bohu známé osobě za dar na kostel ve výši 1 tisíc Kč a Pánu Bohu známé rodině za dar na kostel ve výši 2 tisíce Kč.
  8. Děkujeme za úklid kostela 5. skupině z Nedašova, příští týden bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.