Oznamy - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

04.04.2021 15:41

                                                                                                                        

Hod Boží Velikonoční         

Liturgický kalendář: celý týden budeme prožívat Velikonoční oktáv; příští neděle je Neděle Božího Milosrdenství.

 

  • V pondělí máme mše svaté jako v neděli, v 7:15; 9:00 a v 10:30 hod.
  • Celý týden se budeme modlit Novénu k Božímu Milosrdenství.
  • Příští neděli budeme slavit neděli Božího milosrdenství. Mše svaté budou ráno 7:15 hod., v 9:00 hod. a odpoledne v 15:00 hod.
  • Nedělní mše svatá v 9:00 hod. je určena rodině spojené s úmyslem a rodičům s dětmi, které se připravují k přijetí Prvního svatého přijímání.
  • Od 7. 4. budou začínat večerní mše svaté v 18:30 hod.
  • Pán Bůh zaplať všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do důstojného průběhu oslav Zmrtvýchvstání Páně. Děkuji za úklid, výzdobu, děkuji kostelníkům a ministrantům, panu varhaníkovi, zpěvákům, všem kdo se modlili a obětovali za jiné, přestože sami nemohli přijít tady do kostela.
  • Pán Bůh zaplať členům živého růžence z Nedašova za dar tisíc korun na květinovou výzdobu a dar 4 tis. 600 korun na nové plachty na oltář a svatostánek.
  • Pán Bůh zaplať nejmenované rodině za dar na kostel ve výši 2 tis. korun.
  • Děkuji za úklid čtvrté skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.
  • Zemřel pan Lubomír Marek z Ned. Lhoty, pohřeb bude ve středu v 15:00 hod. Odpočinutí věčné dej mu Pane…

 

Velikonoční přání všeho dobrého od kněží Mariánů – hodně Božích milostí, pokoje od Ježíše Zmrtvýchvstalého, 

který zvítězil nad hříchem a smrtí.