Oznamy - Slavnost Seslání Ducha svatého

28.05.2023 11:25

FARNÍ OZNAMY

 

Římskokatolická                                                  

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

28. 05. 2023

 

Slavnost Seslání Ducha Svatého

          

Liturgický kalendář:

Pondělí - Památka Panny Marie, Matky církve

Středa - Svátek Navštívení Panny Marie

Čtvrtek - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Sobota - Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Neděle - Slavnost Nejsvětější Trojice

 

  • Dnešní slavností Seslání Ducha Svatého končí velikonoční doba a začne druhá část liturgického mezidobí.
  • Ve čtvrtek 1. 6. od 17:15 hod. srdečně zveme děti na další dětské spolčo do klubovny.
  •  Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adoraci „Věnuj svůj čas Ježíšovi!“ se závěrečným eucharistickým požehnáním ve 20:15 hod.
  • Tento týden je první pátek v měsíci, mše sv. budou ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod., hodinu před mší svatou bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Nemocné budeme navštěvovat od 9:00 hod. ve čtvrtek v Nedašově a v pátek v Ned. Lhotě a Návojné.
  • Připomínáme dětem, které letos přijaly První svaté přijímání, pobožnosti prvních devíti pátků.
  • Srdečně zveme farníky na pěší pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční dne 2. června 2023.

Věci na spaní v Kašavě a věci na Svatý Hostýn si doneste ve středu 31. 5. nebo ve čtvrtek 1. 6. od 16:00 do 19:00 hodin k Liborovi a Kristýně Miklasovým, Nedašov 397, na Kopanicách.

Vycházíme v pátek 2. 6. v 6:00 hod. ráno od brumovských rybníků, kde bude poslední možnost pro naložení věcí.

  • Příští neděli 4. 6. na Slavnost Nejsvětější Trojice máme pouť v Návojné. Mše svaté budou ráno v 7:15 hod. v kostele a v 10:00 hod. u kapličky v Návojné. Hlavním kazatelem bude P. Michal Staufčík – kaplan z Valašských Klobouk.
  • Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 2. skupina z Nedašova.
  • Animátoři děkanátu Valašské Klobouky zvou mládež na sobotu do Štítné nad Vláří na hřiště u školy na volejbalový turnaj. Začátek bude v 17:00 hod. Více informací ZDE.