Oznamy - Slavnost Seslání Ducha svatého

05.06.2022 11:13

 

5. 6. 2022

Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

Liturgický kalendář:

Pondělí - Památka Panny Marie, Matky církve

Čtvrtek - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Sobota - Památka sv. Barnabáše, apoštola

Neděle - Slavnost Nejsvětější Trojice

 

 1. Od září začne v naši farnosti příprava na přijetí svátosti biřmování. Zájemci si můžou osobně přihlášky vyzvednout v sakristii. Dolní věková hranice pro kandidáty je 18 let v roce biřmování, které bude na podzim příštího roku. Povzbuzujeme i ty z vás, kteří jste dospělí anebo starší, ale z různých důvodů jste tuto svátost nepřijali, abyste se také přihlásili. Přihlášky odevzdejte osobně o. Krystianovi do konce června 2022.
 2. Připravili jsme si pro Vás soutěž s názvem Rodinná tajenka. Zadání tajenky naleznete ZDE. Vyplněné a podepsané tajenky přinášejte do kostela do neděle 19. 6., kdy na mši sv. v 9:00 hodin proběhne závěrečné slosování. Odměněna bude každá zapojená rodina. Více informací v případě potřeby poskytne Laura Fojtíková.
 3. Ve dnech 10. a 11 června., se uskuteční pěší pouť na Sv. Hostýn. Vycházíme v pátek 10. června. v 6:00 hod. od brumovských rybníků.

Věci na spaní v Kašavě a věci na Svatý Hostýn si doneste ve středu 8.6. a ve čtvrtek 9. 6. 2020 od 15:00 do 17:00 hodin k Liborovi a Kristýně Miklasovým, Nedašov 397, na Kopanicách.

 1. Příští neděli na Slavnost Nejsvětější Trojice máme pouť v Návojné. Mše svaté budou ráno v 7:15 hod v kostele a v 10:00 hod. u kapličky v Návojné.
 2. V neděli 3. 7. od 15:00 hodin jste všichni srdečně zváni na farní den, který se uskuteční u kostela. Můžete se těšit na bohatý program pro děti i dospěle. Jídlo a pití zajištěno. Přijďte všichni na přátelské posezení a popovídání.
 3. Zapisování úmyslů mší svatých na 2. pololetí bude probíhat v pondělí 20. června od 15:00 hod. na faře.
 4. Zveme mládež na poslední letošní děkanátní akci mládeže Connection. V sobotu 11. června ve Valašských Kloboukách. Začneme mší svatou v 17:00 ve farním kostele a pak bude program u pastoračního domu (opékání, volná zábava...)
 5. Příští neděli 12. 6. se uskuteční v rámci ukončení projektu Amoris Laetitia ve Valašských Kloboukách děkanátní Den rodin. Začátek bude ve 14:00 hod mší svatou u pastoračního centra a po ní bude doprovodný program pro rodiny. Více informaci najdete ZDE.
 6. Srdečně vás zveme na celodenní pěší pouť z Brumova do Pruského u příležitosti svátku Neposkvrněného srdce Panny Marie. Pouť se uskuteční v sobotu 25. června. Podrobnější informace najdete ve vitrínce.
 7. Děkujeme Bohu známým osobám, kteří přispěli v tomto týdnu na kostel osobním darem.
 8. Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet skupina z Nedašove Lhoty.

 

Ohlášky: V sobotu 11.6 hodlají uzavřít církevní manželství v kostele v Poteči Radek Macháč z Nevšové a Vendula Holbová z Nedašova. Kdo by věděl o závažné překážce bránící v uzavření tohoto manželství, ať tak oznámí na faře.