Oznamy - Slavnost Seslání Ducha Svatého

23.05.2021 16:51

 

                                                                                   23. května 2021 

Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

Liturgický kalendář: v pondělí Památka Panny Marie, Matky církve; ve středu Památka sv. Filipa Neriho, kněze; ve čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího velekněze; příští neděli Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

 

  • Ve čtvrtek 27. 5. v 18:30 hod. bude složena mše svatá u kříže na Stráni v Návojné, za živé a zemřelé kněze, kteří působili v naší farnosti.
  • Příští neděli nebude sloužena devátá mše svatá, v 10:00 hod. bude sloužena mše svátá v Návojné u kapličky.
  • Mládež farnosti Nedašov, bude pořádat v termínu 11. 7.–16. 7. FARNÍ TÁBOR na faře v Nedašově. Zveme děti od čtvrté do sedmé třídy. Více informací naleznete ZDE.
  • Pán Bůh zaplať nejmenované osobě z Ned. Lhoty za dar na kostel ve výši tři tisíce korun.
  • Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet pátá skupina z Nedašova.