Oznamy - Slavnost Nejsvětější Trojice

30.05.2021 20:51

 

                   Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                                           30. 5. 2021

Liturgický kalendář: v pondělí Svátek Navštívení Panny Marie; v úterý Památka sv. Justina; ve čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ, tento den je doporučený svátek; v sobotu Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

  • Ve čtvrtek budou slouženy mše svaté ráno v 7:00 a večer v 18:00 hod. Při večerní mši svaté bude průvod s Nejsvětější Svátostí Oltářní kolem kostela. Srdečně zveme děti, družičky, krojované, muzikanty.
  • Tento týden je první pátek, mše svaté budou slouženy ráno v 7:00 a večer v 18:30 hod. Hodinu před večerní mší svatou bude adorace.
  • Nemocné budu navštěvovat výjimečně v úterý 1. června od 9:00 hod.
  • V neděli 6. 6., po deváté mši svaté proběhne vyhlášení výsledků soutěže Malovaná modlitba, prosíme všechny, kteří se zapojili, aby po mši svaté zůstali v kostele.
  • V sobotu 12.6. Vás srdečně zveme na modlitbu chval, která se bude konat v našem kostele. Na téma: „Budiž světlo!“ promluví manželé Manovi z Valašských Klobouk.
  • Společenství projekt ON vás zve ta tour VYVÝŠENÝ již tento pátek v našem kostele v Nedašově, podrobné informace naleznete ZDE.
  • Drazí farníci, milé děti! Srdečně vás zveme do zrekonstruované farní garáže. Nyní je zde možné zahrát si stolní tenis a jiné společenské hry. Nutností je sportovní obuv, přítomnost dětí je zde možná na zodpovědnost rodičů. Klíč si můžete vyzvednout na faře. Děkujeme Obecnímu úřadu v Nedašově za pomoc při této rekonstrukci. Pán Bůh zaplať také všem řemeslníkům, kteří brigádně vypomohli s touto opravou. Věříme, že místnost bude dobře využita nejenom dětmi, ale i dospělými.
  • Děkujeme za úklid kostela páté skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet třetí skupina z Návojné.

     OHLÁŠKY:    V sobotu 5. 6. 2021 hodlají uzavřít církevní sňatek ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Valašských Kloboukách Pavel Vaculík z Nedašova a Pavlína Manová z Vlachovy Lhoty. V sobotu 5. 6. 2021 hodlají uzavřít v 11:00 hod. v našem kostele církevní sňatek Lukáš Trčálek z Brumova Bylnice a Aneta Fojtíková z Ned. Lhoty. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření těchto manželství, ať to oznámí na faře.