Oznamy - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

14.08.2022 11:37

 

Nedašov 14. 8. 2022

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 Farní pouť

 

  Liturgický kalendář:

 Pondělí - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Sobota - Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 

 

  1. Dnes prožíváme svátek naší farní rodiny, která je zasvěcena Panně Marii Nanebevzaté, a

„ZÁVRŠSKÉ DOŽÍNKY.“  V 10:00 hod. bude slavnostní mše svatá s poděkováním za úrodu. Odpoledne ve 14:30 hod. bude dožínkový průvod od sochy sv. Antoníčka a v 15:00 hod. požehnaní dožínkového věnce a svátostné požehnání v kostele.

Od 16:00 hod. budou zahájeny oslavy na obecni zahradě v Nedašově. K poslechu a tanci zahraje dechová hudba Boršičanka z Boršic a vystoupí NS Klobučan s Nedašovským Valáškem. Můžete se těšit na skvělé občerstvení, bohatou tombolu a zábavu pro děti. Dobrovolné vstupné bude použito na výmalbu našeho kostela.

  1. Zítra v pondělí o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie budou dvě mše svaté, a to ráno v 7:00 hod a večer v 18:30 hod.
  2. Ve středu 17. 8. se uskutečni naše tradiční farní pouť na Svatý Hostýn. Pojedou dva autobusy. Jsou ještě volná místa a zapisovat se můžete v zákristii. Odjezd bude v 7:00 hod. ráno z točny v Nedašově a v druhý autobus v 7:00 hod. z točny v Nedašově Lhotě. Autobusy zastaví na všech zastávkách dle potřeby. Mše svatá pro nás na svatém Hostýně bude v 11:15 hod.,  kterou odslouží otec Krystian.
  3. Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti – malovaní kostela. Předem všem srdečně děkujeme.
  4. Děkujeme za úklid kostela minulý týden skupině z Ned. Lhoty příští sobotu bude uklízet 4. skupina z Návojné.
  5. Rodiče nastávajících prvňáčků si mohou vyzvednout v zákristii přihlášku do náboženství, případně si ji stáhnout ZDE.
  6. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy a průběhu hodů a dožínek v naší farnosti. Děkujeme obci Nedašov, panu varhaníkovi, kostelníkovi, ministrantům, muzikantům, krojovaným, všem, kteří uklízeli a zdobili kostel. Srdečné Pán Bůh zaplať.
  7. V sobotu 20. srpna od 16:00 hod. se na Kaňůře uskuteční vzpomínková akce na + otce Marka Martišku. A příští neděli 21. 8. v 10:30 hod. bude mše svatá v kostele za + otce Marka Martišku, při příležitosti 4. výročí úmrtí, a za + kněze P. Stanislava Malinského a P. Wladislawa Ciaglo.
  8. Farnost Valašské Klobouky zve na poutní mši sv. ke kapli Panny Marie Královny na Dělanovci (cca 2km z Královce směrem na Požár), která se uskuteční v neděli 21. 8. v 15:00 hod.
  9. Příští neděli 21. 8. v 14:00 hod.je také pouť ke kapli Panny Marie Královny na Brezovej ve farnosti Pruské.