Oznamy - Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

15.08.2021 12:36

 

                                                                                       15. srpna 2021

                     Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Liturgický kalendář: v pátek Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve; v sobotu Památka sv. Pia X., papeže.

  • Dnes slavíme v naší farnosti Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá bude sloužena ještě v 10:00 hod., na této mši svaté bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní a uděleno slavnostní požehnání.
  • V úterý 17. 8. se bude konat naše tradiční farní pouť na Svatý Hostýn. Pojedou dva autobusy, jeden v 7:00 hod. z točny v Nedašově a druhý v 7:00 hod. z točny v Nedašově Lhotě. Zastavovat budou na každé zastávce. Mše svatá na Sv. Hostýně začne v 11:15 hod. Cena za osobu je 180,- Kč.
  • V pátek 20. 8. v 18:30 hod. bude v kostele sloužena mše svatá za zesnulého P. Marka Martišku, MIC; při příležitosti třetího výročí úmrtí.
  • V sobotu 21. 8. v 16:00 hod. bude na Kanúře sloužena mše svatá za zesnulého otce Marka Martišku. Všichni jste srdečně zváni.
  • Rodiče nastávajících prvňáčků si mohou vyzvednout v zákristii přihlášku do náboženství, případně si ji můžete stáhnout ZDE.
  • Pán Bůh zaplať spolužákům z ročníku 1966 za dar na kostel tisíc korun.
  • Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet čtvrtá skupina z Nedašova.

Zemřel pan Pavel Šenkeřík z Návojné, pohřeb se bude konat ve středu v 15:00 hod.                                                                    

Zemřela paní Marie Solařová z Nedašova. Pohřeb se bude konat v pátek v 15:00 hod. 

Odpočinutí věčné, dej jim ó Pane …