Oznamy - Slavnost Matky Boží, Panny Marie

01.01.2023 15:26

 

Nedašov, 1. 1. 2023

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

A.D. 2023

 

Z liturgického kalendáře:

*Pátek - Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

*Neděle - Svátek Křtu Páně

 

  • V pátek na Slavnost Zjevení Páně budou dvě mše svaté, ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod., při kterých budeme žehnat vodu, křídu a kadidlo.
  • Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod. v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Ned. Lhotě a Návojné.
  • Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním i všem, kdo tam přebývají. Je to vhodná příležitost ke společné modlitbě, ale také k setkání a hlubšímu vzájemnému poznání. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může se individuálně domluvit s otcem Krystianem.
  • Pán Bůh zaplať všem, kteří během vánočních svátků přispěli na potřeby naše farnosti a kostela, a Pánu Bohu známým osobám za dar na elektřinu 2.000,- Kč  i za dar na kostel ve výši 20.000,-Kč.
  • Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Návojné příští týden bude uklízet 5. skupina z Nedašova.
  •  V sobotu 7. 1. 2023 od 17:00 v Ned. Lhotě, v sále hasičské zbrojnice se uskuteční Debata o službě, akce tentokrát nejen pro mládež.  Podrobnosti na plakátku na nástěnce.
  • Charita Valašské Klobouky oznamuje, že v sobotu 7. 1. 2023 proběhne v naší farnosti tříkrálová obchůzka.

Hledáme proto dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit do pomoci při tříkrálové obchůzce v naší farnosti jako vedoucí skupinek, a zároveň i dobrovolníky z řad dětí.

Pokud máte chuť se zapojit, ať už jako vedoucí (15 – 100 let) nebo koledník, zeptej se rodičů a zavolejte na číslo 731 923 245 nebo se přímo nahlaste u Magdaleny Naňákové.

Sraz všech přihlášených vedoucích a koledníků bude v sobotu po mši svaté ráno v 7:00, kdy jim bude uděleno požehnání, a budou vysláni do našich domovů.

Dopředu děkujeme všem, kdo přijmou koledníky do svých domovů a podpoří tak společné dílo.

 

  • Ve dnech 12. -13. 1. 2023 se uskuteční pout do Filipova. Podrobnosti na plakátku ve vitrínce.