Oznamy - Slavnost Ježíše Krista Krále

20.11.2022 11:32

 

Nedašov, 20. 11. 2022.

Slavnost Ježíše Krista Krále

                                                                                                                            

Z Liturgického kalendáře:

Pondělí - Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Úterý - Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Čtvrtek - Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků

Neděle - 1. neděle adventní

 

 1. Dnes se koná sbírka na výmalbu kostela. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 2. Centrum pro rodinu zve dnes ve 14:30 hod na první setkání ročního programu pro manžele s názvem „K sobě“. Tématem prvního setkání je identita muže a ženy. Setkání se uskuteční na pastoračním domě ve Valašských Kloboukách.
 3. Zítra, v pondělí 21. listopadu v 9:00 hod v kostele ve Valašských Kloboukách bude sloužena mše svatá za zemřelé kněze z děkanátu. Mši svatou bude sloužit o. biskup Josef Nuzík spolu s kněžími Valašskoklobouckého děkanátu.
 4. Příští neděle je první neděle adventní, na mši sv. v 9:00 hod. můžete přinést k posvěcení adventní věnce.
 5.  Během adventní doby budou rorátní mše sv. v úterý  v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod.
 6. Pondělí 28. listopadu máme v naší farnosti adorační denNejsvětější Svátost Oltářní bude vystavena od 9:00 hod. až do večerní mše svaté v 17:15 hod. Prosíme, abyste se zapsali na seznam na jednotlivé hodiny tiché adorace.
 7. Připravujeme sv. Mikuláše, který k dětem do naší farnosti přijde v neděli 4. prosince odpoledne v 15:00 hod. Kdo by chtěl přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček.
 8. Zůstalo několik volných úmyslů na 1. pololetí roku 2023, úmysl si můžete zapsat v zákristii.
 9. Pán Bůh zaplať Bohu známým osobám za osobní dary na výmalbu kostela.
 10. Příští sobotu zveme na úklid kostela 3. skupinu z Nedašova.
 11. Mládežnické spolčo naší farnosti, zve mládež na mládežnickou mši svatou na téma: ,,Žije Bůh i v dnešní době?", která se uskuteční v sobotu 26. 11.  v 19:00 hodin v našem kostele.
 12. Zítra, v pondělí 21. 11. ve 14:30 hod. bude pohřeb paní Marie Markové z Nedašova. Odpočinutí věčné dej jí, o Pane,…